Om Virumby.dk

Vi håber, at vi kan være en god kommunikationskilde mellem såvel borgere, politiker, institutioner, virksomheder og forretninger i Virum og Sorgenfri.

Efter Virum Handelsforening genopstod i en ny konstellation i foråret 2015, er der sket rigtig meget. Og bestyrelsen består nu af op til 7 personer, heraf 3 fra erhvervslivet.

I den nye forening ønsker vi at alle der har lyst, vil bidrage til at de ca 22.000 borgere i 2830 får en god dagligdag, når vi færdes i området, får gode indkøbsmuligheder, spændende aktiviteter og spændende oplevelser lokalt.

Virumby.dk skal være med til at binde alle aktiviteter sammen. Dels som kommunikationsmiddel, men også et sted, du har mulighed for at være en aktiv medspiller.

Du kan deltage i aktivitetsudvalgets arbejde både i planlægningssammenhæng, men også hvis du blot ønsker at give en hånd med, når der er brug for det.

 

Du kan være aktiv i udvalg for byudvikling, hvor vi hele tiden holder et vågent øje med de ændringer, der sker i vores bymiljø, og er i en positiv dialog løbende med bygherrer og kommune.

 

For at følge med i det, der sker i området har vi en dialog med kommunen med 2 årlige møder, hvor vi, med borgmesteren i spidsen, diskuterer hvad der rører sig i området.

 

Disse møder vil løbende blive refereret her på siden, så alle kan se, hvad der rører sig.

Kære borger – du må aldrig nogensinde sidde med hænderne i skødet og sige: ‘Hvorfor sker der aldrig noget i Virum Sorgenfri?’  – du som borger er en aktiv del af det, der sker, dels gennem forslag til aktiviteter, dels som aktør for at få tingene til at ske.

For at skaffe midler til foreningen har du mulighed for at blive medlem. Se her hvordan.

 

Mange hilsener

Hans-Jørgen Bundgaard
Formand

Ønsker du at debattere om Virum-Sorgenfri, kan du benytte vores Facebook-gruppe, Debat om Virum-Sorgenfris fremtid. 

Vær en aktiv del af Virum og Sorgenfri

Meld dig ind i foreningen, eller deltag aktivt i:

  • Bestyrelsen
  • I en arbejdsgruppe
  • Som medhjælper ved arrangementer

Eller ved blot at yde dit medlemsbidrag.

Lidt om Virum

Virum er en københavnsk forstad beliggende tæt ved Kongens Lyngby som hører under Lyngby-Taarbæk Kommune. Byen afgrænses af Furesøen på den ene side og Kongevejen på den anden. Byens centrum ligger omkring Virum Torv og Geels Plads, der består af en række butikker. Man kan tage S-toget til Virum Station, der ligger mellem torvet og pladsen.

Virums historie

Det formodes, at der har ligget en landsby på omtrent samme sted i ca. 5.000 år. De tidligste marker, man har fundet spor af i form af volde til markskel, er fra omkring år 0 og ligger i det nuværende Geelsskov.

Virum var blandt de landsbyer, som blev givet til biskop Absalon i det 12. århundrede og nævnes første gang i et brev fra paven i 1186. Absalon gav Virum til bispen i Roskilde, og bispedømmet opførte omkring 1250 borgen Hjortholm i det område, som menes at have givet navn til landsbyen. Navnet Virum er en afledning af “Vigirum”, som betyder “åben plads, der er let at forsvare”, hvilket kan passe med området ved Mølleåens udløb i Furesøen, hvor Hjortholm lå. Borgen Hjortholm blev skudt i grus under Grevens Fejde i 1535. Frederik 3. overtog i 1668 Hjortholm, som han omdøbte til Frederiksdal, og opførte en mindre jagt- og lystejendom, man kan finde rester af i dag.