Høstfest

Det afholdes høstfest/Virumfest hvert år.

Der er endnu ikke fastsat dato for næste høstfest. 

Vær en aktiv del af Virum og Sorgenfri

Meld dig ind i foreningen, eller deltag aktivt i:

  • Bestyrelsen
  • I en arbejdsgruppe
  • Som medhjælper ved arrangementer

Eller ved blot at yde dit medlembidrag.