Der afholdes Sankt Hans Fest i Furesøparken den 23. juni.. Vi håber det i år kan afholdes under en eller anden form.men nærmere om arrangementet senere