Der afholdes Sankt Hans Fest i Furesøparken den 23. juni. Nærmere om arrangementet senere.