Alle i 2830 er hermed indkaldt til deltagelse i de to workshops hhv. omkring helhedsplanen i Virum og udviklingen af Sorgenfri Torv.

I kan læse meget mere om mødet ved at klikke på indkaldelsen her.

Se oplæg og indkaldelsen her

Baggrunden for mødet den 20 april er en længere proces omkring borgerinddragelse i processen.

Virum

Virum Postkontor lukkede i juni 2012.

Umiddelbart herefter blev Virum Handelsforening kontatet af Flemming Fenger som i samarbejde med Reitangroup havde købt Virum Posthus.
Han havde forbindelser til Virum fra sine unge dage hvor han bl.a. havde arbejdet i Virum Supermarked.

Vi blev inviteret på en rundtur i det centrale Virum hvor vi gennemgik de muligheder der var for fornyelser i Virum.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af medlemmer af bestyrelsen for Virum Handelsforening, inspektøren i Virumhallen, Kunstner Gunnar Bay samt Flemming Fenger. I det efterfølgende år blev holdt en række aftenmøder, hvor mulige projekter blev gennemgået og det første forslag om posthusgrunden samt Rosenhaven kom på bordet.

Dette mundede ud i et borgermøde hvor arbejdsgruppen med Flemming Fenger i Spidsen og hvor daværende borgmester Søren P. Rasmusse holdt oplæg som repræsentant for kommunen.

Mødet samlede 330 mennesker så alle pladser i Selskabslokalerne i Virumhallerne og arealerne udenom var fyldt til bristepunktet.

Interessen var stor for at der skulle ske noget i Virum

Efter dette møde blev arbejdgruppen inviteret til at deltage i løbende møder med kommunen om projektet.

I de efterfølgende par år skete der ikke så meget.

Det daværende projekt blev fremvist ved et arrangement på det gam,le posthus, men blev eftr kort tid taget af bordet.

Herefter blev der udarbejdet et fladt men meget kedeligt projekt som kun levede i kort tid, hvorefter det projekt der nu er godkendt blev tegnet..

Da der var kritik af, at det virkede som om det kun var Virum Handelsforening der var inddraget i projektet valgte vi at omdanne Virum Handelsforning til en Handels- og Borgeforening og tilmed inddrage Sorgenfri i foreningen, så vi på denne måde kune være med til at skabe en sammenhæng mellem de to byområder.

Det skete i 2014.

Byggeriet på Posthusgrunden er vedtaget, men det vi som borgere har mulighed, for er at at være med til at udvikle en helhedsplan for Virum Bymidte og resten af Virum (senere).

Der er bevilget midler til Virum Bymidte de næste 3 år, men det er vigtigt for os som borgere, at få indflydelse på hele det centrale Virum.

I januar 2016 var der endnu et borgermøde om bymidten i forbindelse med udsendelse af lokalplanen.

Her vlev det vedtaget, at vi som forening skulle stå i spidsen for nogle arbejdsgrupper, der skulle gennmgå hele det centrale Virum og komme med oplæg til helhedsplenen. Det skete gennem en møderække i foråret 2016 som mundede ud i et samlet oplæg, som forvaltningen kunne arbejde videre med. Oplægget ses andetsteds på hjemmesiden – se her

Det har nu været behandlet politisk og ved et dialogmøde (Workshop) i januar 2017 var borgere og forretninger indkaldt til møde på rådhust hvor de oplæg der var udarbejdet skulle gennemgåes og prioriteres. Denne prioritering nådede vi ikke at blive færdige med – derfor er det vigtigt at vi på det indkaldte møde den 20. april laver en prioritering så borgernes ønsker bliver tilgodeset ved arbejdet de næste år.

Sorgenfri

Sorgenfri er stillet lidt anderledes, der er man ikke kommet så langt med udviklingen af nord og sydtorvet men mange planer har været undervejs siden 2009.
Lige nu ved ingen hvad der sker – derfor mener vi det er vigtigt at høre på hvad butikkerne og de lokale borgere ønsker og hvad der ligger af muligheder.

På mødet vil der blive taget hul på en diskussion med forretninger omkring hvordan udviklingen bør ske på torvene og hvad der er af muligheder lige nu for at få gjort torvene mere attraktive.