Der er møde om helhedsplanen I Virum, tirsdag den 26. februar I Virumhallen.
Er du ikke allerede tilmeldt, så skynd dig på virumbymidtehandleplaner@ltk.dk