Virum-Sorgenfri Dagene udskydes til 2022

Vi har hørt om en stor interesse for at lave et stort samlet arrangement for Virum og Sorgenfri, men tilslutningen i år har trods den store interesse ikke været stor nok til at vi vil gennemføre arrangementet. Lad os se om vi næste år kan samle byen til et stort...

Sankt Hans i Furesøparken 2021

SANKT HANS AFTEN I FURESØPARKEN AFLYST I 2021 Vi prøvede at gennemføre Sankt Hans i år, men betingelserne i forbindelse med corona omkring forsamlingsforbud gjorde det så vanskeligt at gennemføre, at vi har valgt at aflyse – men vi vender stærkt tilbage med et...

Kom med til fest – “Virum-Sorgenfri Dagene”

Med undertitlen “Byen vågner” skal der være fest i Virum. Hvor stor festen bliver, afhænger af de initiativer der bliver taget af de enkelte forretninger, foreninger, skoler eller institutioner i Virum og Sorgenfri. Under Coronakrisen har vi som lokale...

Kommunalvalg i Virum-Sorgenfri Avis

den 16. november er der kommunalvalg. Det vil vi naturligvis gerne lægge op til i avisen, men artikler fra de politiske partier. For at stille partierne lige, stiller vi spalteplads til rådighed i numrene fra 1. april og indtil valget efter gældende regler. Reglerne...

Sorgenfri Torv – vores oplæg

Hvad bliver der af Sorgenfri Torv? Efter rigtig mange års planer omkring Sorgenfri Torv, må man erkende, at der ikke rigtig er sket noget. Alle der interesserer sig for projektet har en finger med i spillet, omkring de planer som blev udfærdiget efter en række...